Magistrado pide al titular del TSC dejar el orgullo

Magistrado pide al titular del TSC dejar el orgullo

Magistrado pide al titular del TSC dejar el orgullo

Copyright © 2019 TEN Canal 10.